2014 GENEL KURUL TOPLANTISI

                                                                                  OLAĞAN  GENEL KURULA ÇAĞRI MEKTUBU

           Velibaba Sanayi Sitesi’nin Olağan Genel Kurulu Toplantısı 17 Ocak 2015 Cumartesi günü Saat; 13:00’da İdari bina toplantı salonunda aşağıdaki maddeleri görüşmek üzere yapılacaktır.

         Çoğunluk sağlanmadığı taktirde ikinci toplantı 24 Ocak 2015 Cumartesi günü aynı yer ve saate çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

         Toplantıya mal sahipleri ile kiracılar katılabilir. Kiracılar mal sahibini temsilen vekalet almaları gerekir.

                       

                                                                                                                                                YÖNETİM KURULU 

                     GÜNDEM 

 

1-      Açılış, Yoklama ve Saygı duruşu,

2-      Divan heyetinin seçimi,

3-      2013-2014 Faaliyet raporunun okunması,

4-      2013-2014 Dönemi Gelir-Gider listesinin okunması,

5-      Site Denetim Kurulu raporunun okunması,

6-      Site Yönetim ve Denetim Kurulunun ibrası,

7-      Site Yönetim Kurulu seçimi,

8-      Site Denetim Kurulu seçimi,

9-      Site aidatlarının belirlenmesi,

10-  Hakkı Huzurların belirlenmesi,

11-  Siteye ait ortak yerlerin kiraya verilmesi, Kira gelirlerinin, Site giderleri için kullanmaya; Site Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

12-  Dilek ve temenniler,

13-  Kapanış.